xem bói: nốt ruồi trên mặt

Bói nốt ruồi trên khuôn mặt - Diễn đàn Lý học Đông phương
Diễn đàn Lý học Đông phương: Bói nốt ruồi trên khuôn mặt - Diễn đàn Lý học Đông
... Xem bài viết mới; RSS Feed. Trang 1 trên 1. Bạn không thể tạo chủ đề mới ...
Bài viết đã đăng: 1369. Gia nhập ngày: 3.4.2007. Hiện trạng: offline, Xem Nốt
Ruồi Trên Mặt 1. Khắc Cha Mẹ. Thường phải xa cha hoặc mẹ từ thuở nhỏ. ...
NỐT RUỒITRÊN MẶT. -Nốt ruồi ở trán: phú quí.-Trên dỉnh đầu: có uy quyền trong
..... Chắc chuẩn rùi :( Trc ông thầy bói bảo nốt ruồi em hãm tài, phải tẩy :D
.... Tất cả video phát trên VTV3, HTV7, H1, H2, HTVC, TVM... Xem Chi Tiết ...
20 Tháng Tám 2010 ... Tham khảo thêm xem bói nốt ruồi trên mặt nè các chị -Nốt ruồi ở trán: phú quí. -
Trên dỉnh đầu: có uy quyền trong xã hội. ...
Mỗi người khi sinh ra đều có 1 bản mệnh, làm sao để ta có thể biết bản mệnh ta
như thế nào, xin thưa NỐT RUỒI. Bạn hãy tìm xem trên mặt...

0 comments:

Post a Comment

 
© 2011 blog serba ada | Designs By Bhambank Mbambong Blog | Powered by Blogger