Chọn đất đặt mộ cát

Search Result : Bing

Âm Trạch | Chuyên mục Âm Trạch | Phong Thủy cho ... 
Chọn đất đặt mộ là việc vô cùng quan trọng. Huyệt cát hay hung ảnh hưởng đến người đã khuất và cả người đang sống.
Nguyên tắc chọn đất đặt mộ - Thủy là nguồn gốc tiền tài, là ngoại ... xa, lớn, mạch dài, uốn lượn có thể nghênh đón là cát ...
Nếu chọn đất đặt mộ, gió thổi vào huyệt sẽ hèn. Gió là sự chuyển ... táng hoặc dở, được coi là có liên quan đến lành (cát ...
Tìm được mạch chính mà lại đặt huyệt ở mạch nhánh là không cát. ... thập phú (08/06/2010) Nguyên tắc chọn đất đặt mộ ...
Chọn đất đặt mộ cát, hung (12-05 15:30) Bản chất - sức khỏe - sự nghiệp và tình duyên của tuổi Tuất (10-05 19:15)
Chọn vị trí để kinh doanh, đặt cửa hàng đòi hỏi mảnh đất được chọn phải ... Chọn đất đặt mộ cát, hung (12-05 15:30) Bản chất ...
... chọn làm nhà, đặt mộ ở nơi có mạch nhỏ (long gầy). Đất ... mộ thì con cái trong nhà gaìu sang hiển vinh. Thế đất này gọi là Thiên cát ...
  • 1 reply in October 2006
... hay B hay C...là "Trưởng" rồi chọn hướng mộ ... bạn thực hiện việc cải cát ... đồng bằng ít hung hoạ nếu đặt mộ nhầm vào thế đất ...
Đại Cát luôn cập nhật thông tin mới nhất về thị ... Nếu chọn đất đặt mộ, gió thổi vào huyệt sẽ hèn. Gió là sự chuyển ...
Chọn đất đặt mộ cát, hung theo phong thủy; Bản chất – sức khỏe – sự nghiệp và tình duyên của tuổi Tuất; Diệu pháp xem cảnh mộ ...

    0 comments:

    Post a Comment

     
    © 2011 blog serba ada | Designs By Bhambank Mbambong Blog | Powered by Blogger